Nieuws

Nieuws

 • Cruquius Fair

  In de afgelopen winter kwam tijdens een bestuursvergadering het idee naar voren om uit te kijken naar mogelijkheden om over aanvullende financiële middelen te beschikken voor de voorgenomen  vervanging van een energiezuinige vrieskast en zonnepanelen. Besloten werd om nog in het vroege voorjaar, voor Koningsdag, een rommelmarkt onder de naam Cruquius Fair te organiseren. Als datum stond zaterdag 25 maart op de agenda. In de wijk werden flyers verspreid om bewoners te attenderen op het huren van een kraampje, overbodige spullen bij het dorpshuis aan te bieden en een ieder die zich wilde inzetten voor het verkopen van lekkernij of creatieve eigen gemaakt verkoopartikelen. Daarnaast werden in regionale kranten (Witte Weekblad, Heemsteder, Hoofddorpse Courant) advertenties geplaatst om ruchtbaarheid te geven aan de Fair. Een spandoek tegen het hek aan de Woonboulevard-kant  attendeerde automobilisten op deze activiteit. In de dagen voorafgaand aan de Fair werden spullen ingezameld en gesorteerd. Bovendien had de taartenclub een hoeveelheid taarten bereid en was er een loterij opgezet. Sanne en Janet hadden zich uitgeleefd bij het samenstellen van bloemstukken en het maken van mooie etiketten voor op wijnflessen. Tenslotte werden winkeliers op de Woonboulevard bezocht voor een materiële of financiële sponsoring. De dag voor de Fair werd de grote zaal in gereed gebracht en vanaf 16.00 uur konden de verhuurders van kraampjes hun stalletje inrichten. Om voorbereid te zijn op tegenvallend weer is ook nog de tent uit de opslag opgezet. Meerwaarde heeft de kinderen verblijd met een opblaasboarding (voetbalveld). Er was ook een overdekt springkussen om de kinderen een speelgelegenheid te bieden, terwijl Alfredo de muziek verzorgde.Op de dag zelf was er vanaf  de vroege ochtend al volop bedrijvigheid bij het opzetten van deze speelattributen. Bovendien was er een pizza-kar geregeld, waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, naar de Fair vloeide. Het werd een stralende voorjaarsdag. Om 10.00 uur ging de Fair van start en vele bezoekers konden hun hart ophalen aan de aangeboden spulletjes en lekkernijen. Ook de bar leverde een flinke bijdrage. Rond het middaguur werd het een beetje stilletjes, maar dat was slechts van korte duur. Tenslotte kwamen nog heel wat buurtgenoten langs om met elkaar tot na sluitingstijd wederwaardigheden uit te wisselen. Uiteindelijk leverde deze dag inclusief de sponsoring netto  ca. € 2500,= op. Groen en Grondig  sponsorde de huur van het speelkussen van Speelaanbod Enkhuizen, die voor ons tegen gereduceerd tarief de bezorging regelde. Slager Melman en bakkerij Dijkzeul  hebben voor de loterij tegoedbonnen  verzorgt,  Nederlof heeft een spandoek  laten maken en Mevr. v. Bentem  heeft een goed gevulde spaarpot  gebracht. Verder ontvingen we financiële of materiële bijdrages uit de Woonboulevard : Hangar20, Pronto Wonen  Cruquius en Trendhopper. Floor-Inn, DRvloer,  Rikoka Meubelen, Vloer+ en De Ruytermeubel.  De Hoofddorpse  Courant heeft gratis advertenties en een redactiestuk verzorgd, de  Heemsteder heeft een leuk redactiestukje geplaatst.   Het was een uiterst geslaagde dag, waarbij wij al onze SPONSERS en VRIJWILLIGERS hartelijk danken.          
 • Bestuurswijziging per 24-04-2017

    Bestuurswijziging per 24-04-2017 H.A. van Son (Henny) Voorzitter Oude Kruisweg 166 2142 EJ Cruquius            06-53 65 12 13   H. van Hulsel (Henk)Secretaris Oude Spaarneweg 74 2142 EA Cruquius        023-529 07 51   C.M. van Santen-Graas (Carola) Penningmeester Bennebroekerdijk 268 2142 LH Cruquius        023-529 41 27   N. van Bentem (Nico)Bestuurslid Oude Kruisweg 256 2142 EL Cruquius             023-538 88 59   A.W.M.  Jong-Timmermans (Ineke) Bestuurslid Oude Spaarneweg 80 2142 EA Cruquius        06-41 31 93 42  
 • Geen huurwoningen in de Cruquius

  CRUQUIUS – De gemeente Haarlemmermeer stopt met de plannen voor dertig sociale huurwoningen voor spoedzoekers en statushouders in Cruquius. Door de woningen zouden er te veel beperkingen zijn voor de nabijgelegen bedrijven. Door Richard Walraven – 20-1-2017, 15:42 (Update 20-1-2017, 17:23) Gemeente staakt plannen voor huizen voor spoedzoekers en statushoudersH aarlemmermeer heeft in juli nog een overeenkomst gesloten met woningcorporatie Ymere voor de bouw van negentig extra sociale huurwoningen binnen de gemeentegrenzen. Daarvan moesten er dertig komen aan de Crommelinbaan in Cruquius, veertig aan de Kaj Munkweg in Hoofddorp en twintig aan de Hoofdweg eveneens in Hoofddorp. De voorgenomen bouw van de woningen was onderdeel van een spoedopdracht die door de gemeenteraad aan wethouder Tom Horn was gegeven om iets te doen aan het nijpende tekort aan sociale huurwoningen in Haarlemmermeer. Die opdracht beperkt zich niet tot de negentig woningen in Cruquius en Hoofddorp. Horn zoekt ook op andere plekken naar bouwlocaties voor dergelijke woningen. In de woningen moeten statushouders (asielzoekers die een verblijfvergunning hebben gekregen) en spoedzoekers (gezinnen die dakloos dreigen te worden) worden gehuisvest. De voorgenomen bouw van de woningen in Cruquius leidde tot veel protesten bij omwonenden. De gemeente dacht aan de Crommelinbaan snel en zonder grote problemen woningen te kunnen bouwen, doordat het bestemmingsplan ’mogelijkheden biedt voor de combinatie wonen-werken’. Uit geluidsonderzoek blijkt nu dat bedrijven niet meer kunnen uitbreiden als er alleen woningen worden gebouwd op het terrein. Investeringen van ondernemers in het gebied zouden door de bouw van woningen teniet worden gedaan. Wethouder Horn laat weten het te betreuren dat de bouw van de sociale huurwoningen in Cruquius niet door kan gaan. ,,Dat het zo is gelopen, komt door de onorthodoxe aanpak waartoe we zijn gedwongen en de hoge snelheid waarmee we moeten handelen. De nood is hoog. Er moet snel en veel gebeuren aan de onderkant van de sociale woningmarkt. We gaan op zoek naar alternatieve locaties.’’ De bouw van de woningen aan de Hoofdweg en de Kaj Munkweg gaat gewoon door.
 • Sboh

  stuur Pieter van Houten, via plm.vanhouten@quicknet.nl een mailtje als u op de hoogte gehouden wil wordenover de ontwikkelingen van Rijnland (SBOH) en Schiphol (geluidsoverlast)”. Alvast dank. Groet, Pieter.
 • Cruquius Fair

  ​​Cruquius Fair 2017!!!       ======================= Wat zal het worden, wat zal het zijn!!!   Ergens moeten we beginnen dus maar eerst met de datum.                               Zaterdag 25 maart 2017 van 10.00 uur – 16.00 uur.   Om dit te gaan organiseren en deze dag tot een groot succes te maken hebben we uw hulp nodig.   Het Dorpshuis is toe aan twee stuks nieuwe energiezuinige vriezers. Wij willen kijken of we met hulp en steun van u dit mogelijk kunnen maken. Ons voorstel is, bij alles wat u verkoop de opbrengst samen met u te delen. ​​​​​​​​ U mag breien, haken, naaien, knutselen, bakken en braden of misschien heeft u op zolder spullen staan die u graag verkoopt voor een redelijk bedrag. Kom met een leuk idee!!!     Be l of schrijf naar Henny v. Son: 06 536 51 213 ( henny@autorijschoolvan son.nl )                                                                            of ​​ Ineke Jong: 06 413 19 342 (i_jong@planet.nl) U kunt ook altijd een mail naar het dorpshuis sturen dorpshuiscruquius@kpnmail.nl   Wij hopen op veel reacties zodat wij kunnen kijken of we een leuke, gezellig dag met elkaar kunnen organiseren.       Het Bestuur
 • Nieuwe gemeente

  Nieuwe gemeente

  Vanaf 2019 is er één nieuwe gemeente met zo’n 150.000 inwoners en 31 kernen in een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Met veel groen in het noorden en zuiden en een sterk economisch gebied in het midden met Schiphol en grote bedrijvigheid. Er ontstaat een bestuurskrachtige en financieel solide gemeente waar het goed wonen is, met een uniek open en groen landschap, met veel recreatiemogelijkheden en met bijzonder cultureel erfgoed.

  Voorzieningen op peil

  Dat is het resultaat van een wettelijke herindeling waarbij Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer worden samengevoegd. Dankzij de herindeling kunnen voor de inwoners en ondernemers van het huidige Haarlemmerliede en Spaarnwoude de voorzieningen op peil blijven en versterkt de nieuwe gemeente haar strategische positie in de regio.

  Sterker in de Randstad

  Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer:

  “De nieuwe gemeente staat sterker in de Randstad. En met Schiphol, kantoren en bedrijven in het midden, hebben we straks balans met het groen in het zuiden en in het noorden. De 31 dorpen en kernen zullen hun eigenheid behouden.”

  Gemeenschapsgevoel

  Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

  “We denken en doen nu al op veel fronten hetzelfde. Het sterke gemeenschapsgevoel en de dorpszin die Haarlemmerliede en Spaarnwoude kenmerken, zitten ook in de genen van onze buren.”

  toekomstige gemeente Plattegrond van de nieuwe gemeente

  Afspraken over beleid

  De gemeenten hebben in het bestuurlijk convenant (170.84 KB) afspraken gemaakt over het beleid van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld over groen, recreatie, leefbaarheid en infrastructuur. Die zijn een uitwerking van de kernwaarden van Haarlemmerliede. Beide colleges zetten zich in deze te realiseren in samenspraak met inwoners. Die afspraken zijn in het kort:
  • De Groene Buffer en natuurwaarden blijven behouden
   • De nieuwe gemeente zet zich in om te voorkomen dat het groene gebied verstedelijkt.
   • Collectieve initiatieven van de boerengemeenschap om de natuur in de polder te beheren, worden financieel ondersteund.
   • Uitbreiding van de haven richting Houtrakpolder past niet bij het open en groene karakter van het gebied.
   • De nieuwe gemeente zet zich in voor een balans tussen de groene ruimte en groei voor de logistieke sector, tussen grootstedelijke dynamiek en kleinschalige landelijkheid.
  • Recreatieve activiteiten bevorderen de belevingswaarde van het buitengebied
   • De nieuwe gemeente investeert in mooie groene routes tussen de recreatiegebieden en de kernen. Intensieve recreatie vindt plaats in PARK21.
   • De nieuwe gemeente zet het bestaande beleid van Haarlemmerliede en Spaarnwoude ten aanzien van recreatiewoningen en verblijfsrecreatie op het grondgebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude voort.
  • De leefbaarheid blijft behouden door een aantrekkelijk, veilig en gezond leefklimaat
   • De nieuwe gemeente heeft de leefbaarheid in de kernen en in het buitengebied hoog in het vaandel.
   • Het afwaarderen van de N200 vraagt nadere studie naar en aanpak van oplossingen op een hoger schaalniveau.
  • Gemeenschapszin en gemeenschapsgevoel worden actief bevorderd
   • De nieuwe gemeente omarmt de grote toegevoegde waarde van dorps- en wijkraden. Behoud van de eigenheid en hechtheid van de unieke gemeenschappen is zeer belangrijk.
   • De dorpsraden en –verenigingen ontvangen een participatiesubsidie van de gemeente. De exploitatie van dorpshuizen wordt ondersteund. Buurtbewoners kunnen een wijk- of dorpsbudget aanvragen.
   • Uitgangspunt is dat het aantal wijkagenten behouden blijft. Er wordt ingezet op brandpreventie waar de opkomsttijden bovengemiddeld zijn.
  • Dorpen blijven verbonden door een goede infrastructuur
   • De nieuwe gemeente maakt zich hard voor verdere investeringen in hoogwaardige openbaarvervoersvoorzieningen.
   • Het wegennetwerk van de nieuwe gemeente wordt geoptimaliseerd waarbij de kwalitatieve standaard die momenteel geldt voor de gemeente Haarlemmermeer het uitgangspunt is.
   • OV-investeringen en -exploitatie worden besproken op het niveau van de Vervoerregio met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van kleine kernen.
  • Bedrijvigheid die in de ruimtelijke structuur past wordt gestimuleerd
   • De nieuwe gemeente investeert in een goede relatie met het bedrijfsleven. In het raadhuis in Hoofddorp is een Ondernemersplein gevestigd, waar ondernemers terecht kunnen voor advies over vergunningen, bedrijfsruimte en microfinanciering.
   • De nieuwe gemeente beschermt kleinschalige bedrijvigheid in de kernen.
  • Cultureel erfgoed wordt bevorderd, beschermd en toegankelijk gemaakt
  • Het huidige voorzieningenniveau blijft behouden
   • Laagdrempelige ontmoetingspunten blijven, naast supermarkten, in de kleine kernen gehandhaafd.
   • De nieuwe gemeente zet, wanneer noodzakelijk, in het dorp Spaarndam extra middelen in ten behoeve van de instandhouding van het huidige dorpscentrum/dorpshuis.
   • De nieuwe gemeente zorgt voor behoud van bestaande en voldoende sportvoorzieningen in de kernen en voor spreiding van voorzieningen voor breedtesport over de kernen.
   • De realisatie van het Integraal kindcentrum zal doorgang vinden.
  • De gemeentelijke dienstverlening blijft minimaal op het huidige kwaliteitsniveau
   • De nieuwe gemeente zet zich in voor digitale dienstverlening waar het kan en persoonlijke service waar dit gewenst is.
   • Het huidige gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt servicepunt en medegebruik door lokale organisaties, zoals de Stichting Historisch Halfweg, is mogelijk. De huidige trouwlocaties blijven in stand.
  • Gemeentelijke belastingen blijven op een betaalbaar niveau
   • Voor de nieuwe gemeente is de huidige belastingdruk ten aanzien van de Onroerendezaakbelasting (OZB) in Haarlemmermeer het uitgangspunt. Dit betekent dat de belastingdruk voor de inwoners in Haarlemmerliede en Spaarnwoude omlaag gaat.
   • Alle baten, lasten, investeringen, voorzieningen en reserveringen worden onverkort overgenomen door de nieuwe gemeente.
  • Het ‘Haarlemmermeers model’ voor de zorg is van toepassing. Uitgangspunt is de continuering van de huidige zorg, beschut werk en begeleiding naar het juiste loket.
  • Onderwijsvoorzieningen in de kernen blijven behouden.
  • De nieuwe gemeente hanteert als uitgangspunt het huidige ruimhartige minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer.
  • De nieuwe gemeente respecteert alle geldende bestemmingsplannen.
  • Om de bestaande sociale woningvoorraad te ontzien breidt de gemeente de woningvoorraad uit voor de huisvesting van statushouders en tegelijkertijd voor reguliere (spoed)woningzoekenden.
  Voor de overige beleidsterreinen wordt het beleid van Haarlemmermeer zoveel mogelijk overgenomen door de nieuwe gemeente.
  krant_natuurlijk_verbonden_3_november_2016
 • Betekenisvolle plekken vertellen verhalen

  HAARLEMMERMEER – Haarlemmermeermuseum De Cruquius gaat een erfgoedroute in de polder realiseren. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen zelf ’betekenisvolle plekken’ aandragen voor de route. Het project is Schakels aan de Ketting gedoopt.

  Door Wessel Mekking – 29-11-2016, 7:39 (Update 29-11-2016, 7:39)
  Haarlemmermeermuseum De Cruquius op zoek naar ideeën voor erfgoedroute
  ,,Haarlemmermeer kent een rijke en dynamische geschiedenis, die op vele plekken in onze polder te vinden is. Hoewel deze geschiedenis niet voor iedereen even bekend is, is het een feit dat onze polder veel mooie plekken kent waar een prachtig verhaal over te vertellen is’’, weet museumdirecteur Elise van Melis. ,,Daarom hebben we het project Schakels aan de Ketting in het leven geroepen. De plekken met zowel verborgen als zichtbare geschiedenis rijgen we aan elkaar als schakels aan een ketting. Met deze ketting maken we de geschiedenis zichtbaar voor alle Haarlemmermeerders.’’ Vijftien van de betekenisvolle plekken krijgen een markering van kunstenaar/ontwerper René Knip. Alle ideeën die worden aangedragen, komen op speciale kaarten te staan die Martijn Kessler gaat maken over Schakels aan de Ketting.
  Het gaat bij het project zeker niet alleen over oude bouwwerken, vertelt Van Melis. ,,Maar ook over plekken met nagenoeg onzichtbare geschiedenis, zoals de Haarlemmermeerspoorlijnen of de plek waar de eerste schop de grond in ging bij het graven van de Ringvaart. Op dat soort plekken met een bijzondere betekenis zetten we een kunstwerk, een markering die aangeeft dat daar ooit iets belangrijks is gebeurd. Denk maar eens aan de plek in de buurt van de Kaag waar ooit een Romeinse boot schipbreuk heeft geleden waar een grote pot met geld in het water is gevallen.’’ Een geschiedenis die waarschijnlijk tot de verbeelding spreekt bij oud én jong. ,,Zo zijn in Haarlemmermeer meer verhalen te vertellen die door het te delen op de plek waar het gebeurd is veel meer betekenis zullen krijgen’’, weet Van Melis. ,,Natuurlijk vertellen we deze verhalen ook in het museum, maar daar moeten de mensen dan naartoe komen. Met Schakels aan de Ketting komt het museum als het ware naar de mensen toe. Bewoners en voorbijgangers die ergens een markering in het landschap zien staan met een verwijzing naar een mooi verhaal, denken: ’Wat een boeiende poldergeschiedenis’.’’ Het museum kan de erfgoedroute realiseren dankzij een grote bijdrage van het Mondriaanfonds en het BNG Cultuurfonds. Geertje van Emmerik, bij het museum verantwoordelijk voor de marketing, denkt dat Schakels aan de Ketting laat zien dat de geschiedenis van Haarlemmermeer eeuwen teruggaat. ,,We wonen in een groot openluchtmuseum, je moet de mensen daar alleen wel op wijzen’’, realiseert zij zich. ,,We willen bewoners laten meedenken en laten aangeven welke plekken van betekenis zijn voor hen.’’ ,,Het project moet verhalen opleveren, niet alleen van volwassenen, maar ook van jongeren. We leggen een link met scholen en formeren een kinderraad die ons kan adviseren. De longlist moet gaan groeien. Van alles willen we aan elkaar schakelen, van groot tot klein en van jong tot oud. Instellingen en bedrijven kunnen bijvoorbeeld straks ook beschermheer worden van één of meerdere locaties. Het zou een proces van jaren kunnen worden’’, blikt Van Emmerik vooruit. In onder meer de musea en op het raadhuis liggen kaarten waarop Haarlemmermeerders een kruisje kunnen zetten op hun betekenisvolle plek. Op de achterkant is ruimte om aan te geven waarom deze locatie volgens hen zo belangrijk is. Maar ook kan de betekenisvolle plek en het bijbehorende verhaal gemaild worden naar schakelsaandeketting@shmdc.nl. Plekken aandragen, kan tot 1 maart 2017. De maanden erna wordt een keuze gemaakt uit de, hopelijk vele, ideeën. Een van de eerste aangedragen ’schakels’ is de plek waar ooit het dorp Rijk lag, op de hoek Vijfhuizerweg-Aalsmeerderweg. Het werd afgebroken in 1959 vanwege de aanleg van de Kaagbaan van Schiphol. Van Melis en co geven ook al wat voorzetten voor ’schakelplekken’. Zoals de plek waar de eerste spade voor het graven van de Ringvaart de grond in ging. Zelf is de museumdirecteur nogal gecharmeerd van het kleine witte pomphuisje langs de Hoofdvaart tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het hoeft ook niet allemaal ’groots en meeslepend’, verduidelijkt Van Melis. Ook kan iemand bijvoorbeeld de inmiddels verdwenen school aandragen waar-ie de tijd van z’n leven had, om maar wat te noemen. Graag zelfs, want juist zoiets alledaags kan erg betekenisvol zijn, weet Van Melis.

  180 jaar geleden

  29 november lijkt de uitgelezen dag voor de aftrap van Schakels aan de Ketting. Vandaag exact 180 jaar geleden woedde een storm die voor dijkdoorbraken zorgde. Het Haarlemmermeer zette grote delen van de omgeving onder water. Schoolmeester Pieter Boekel schreef destijds: ’Drie uren achtereen duurde het noodweer, woest was de aanblik op het Haarlemmermeer. Als golfden er heuvels, zoo rolde de ene baar na de andere; en zoo zwart en onheilspellend zag het eruit, dat geen schepeling zich op den onstuimigen vloed waagde. Ver in den omtrek, tusschen het geloei van den orkaan door, hoorde men het suizend gebruis van het wilde water, dat door rukwind op rukwind voortgezweept, al stouter en woester voorttuimelde, en kokend en klotsend tegen paalwerk en oeverkant aanstormde.’ Al snel na de overstromingen werd besloten dat delen van het Haarlemmermeer ingepolderd zouden worden. Meer informatie op: www.schakelsaandeketting.nl
 • Een eigen Haarlemmermeerse giftcard

  anygift

  CRUQUIUS – In gemaal De Cruquius is de Haarlemmermeer Giftcard gelanceerd.

  Door Bart Boele – 16-11-2016, 7:37 (Update 16-11-2016, 7:37)
  Een reginale plastic cadeaukaart zoals de landelijke Yourgift er al is. ,,Haarlemmermeer is een pilot om te kijken hoe de giftcard regionaal aanslaat’’, zegt Toon van Dooijeweerd. ,,Als het hier lukt gaan we naar Haarlem, Leiden en andere regio’s.’’
  Haarlemmermeer is niet toevallig de proeftuin voor het regionaliseren van de plastic cadeaukaart. Natuurlijk, Schiphol is hier te vinden. Veel lokale bedrijven ook en de komende jaren, als de schijn niet bedriegt, weer nieuwe nieuwbouwwijken waar allemaal potentiële klanten komen te werken. Maar de eerlijkheid gebiedt om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.
  ,,Ik kom oorspronkelijk uit Haarlemmermeer’’, zegt Van Dooijeweerd, ,,en ik woon er nu ook. Al die ondernemers die gaan meedoen aan de giftcard ga ik hier steeds weer tegenkomen, dus het moet wel een regionaal succes gaan worden.’’ Het principe is zo simpel als de oer-cadeaubon: iemand die een ander een cadeau wil geven (maar niet weet wat te kopen) schaft voor elk gewenst bedrag tussen de 10 en 150 euro een giftcard aan. Daarop staat een digitaal saldo dat de ontvanger van de kaart kan besteden bij nu al 35 lokale bedrijven, variërend van cosmetica en bloemen tot restaurants en doehetzelf-zaken. Daar wordt het saldo van de besteding afgeschreven, de rest blijft nog zeker twee jaar geldig. En een pluspunt: de Haarlemmermeerse kaart kan in het hele land worden besteed bij alle Yourgift-deelnemers. Het moeten nog veel meer Haarlemmermeerse bedrijven worden. Deze week gaan er duizend brieven de deur uit om ondernemers enthousiast te maken voor deelname. Maar dat is niet genoeg, brieven. De ondernemers worden allemaal persoonlijk bezocht, want het intermenselijk contact kan de doorslag geven. Met een goed verhaal de eventuele scepsis wegnemen en het enthousiasme overbrengen, dat is het idee. De eerste lichting Haarlemmermeer Giftcards heeft lokale iconen gekregen. Dik Trom, het Polderhuis, de Ringvaart. En gemaal De Cruquius. Meteen een mooie locatie om de lokale giftcard officieel te presenteren. Het museumgemaal is er meteen voor in, levert tenslotte publiciteit op. Ook was er nog een prominent, een hoogwaardigheids bekleder nodig voor de presentatie. Dat kon natuurlijk alleen maar de Haarlemmermeerse wethouder van economische zaken zijn, Adam Elzakalai. Hij wijst erop dat hij pas vier weken geleden van het initiatief hoorde en dat het nu al is gerealiseerd. ,,Mooi dat het zo snel is gegaan’’, complimenteert hij de initiatiefnemers.
 • Conferentie dubbeldorpen Ringvaart

  HOOFDDORP – Haarlemmermeer heeft een dubbeldorpenconferentie in voorbereiding. Er wordt vooral aan de westkant van de polder gestreefd naar samenwerking met de buurgemeenten aan de overkant van de Ringvaart.

  Door Bart Boele – 27-11-2016, 12:42 (Update 27-11-2016, 12:42)
  Er is een inventarisatie van actuele onderwerpen gemaakt en er zijn gesprekken gevoerd met dorpsbewoners. Op de conferentie staan de contacten aan de westkant van Haarlemmermeer centraal. Concreet gaat het dan om Cruquius (Heemstede), Zwaanshoek (Bennebroek), Beinsdorp (Hillegom) en Lisserbroek (Lisse).
  Alle dubbeldorpen worden bezocht in het kader van het nieuwe beleid voor de Ringvaart en de Ringdijk als identiteit van Haarlemmermeer. Dat moet leiden tot een nieuw beleid. „Tegelijkertijd zoeken wij op praktische onderwerpen samenwerking met de buurgemeenten”, aldus B en W.
  Dat kan per dijkdorp verschillen. De samenwerking van Zwanenburg met Halfweg is al jaren intensief als het gaat om onderwijs, bereikbaarheid, detailhandel en voorzieningen. In Badhoevedorp speelt de Sloterbrug een belangrijke rol, evenals jeugdoverlast. Haarlemmermeer noemt het dubbeldorp Buitenkaag-Kaag als voorbeeld omdat de samenwerking met buurgemeente Kaag en Braassem goed is. Er is een gezamenlijk kernplan Kaag-Buitenkaag opgesteld. „Wij hebben regelmatig contact met de collega’s van buurgemeenten, individueel en via de regionale overleggen”, stellen B en W. Dat is een nieuw aspect in het besturen van Haarlemmermeer als gemeente. In het verleden was er nauwelijks tot geen contact met de buren. Het beleid werd ook niet afgestemd op de buren. Dat had bijvoorbeeld tot gevolg dat in Rijsenhout en Lisserbroek eigen kleine brandweerkazernes voor lokale vrijwilligers zijn gebouwd, terwijl de buurgemeenten Aalsmeer en Lisse voldoende capaciteit hebben om in deze Haarlemmermeerse dorpen op te treden als het nodig is.
 • Haarlemmer Meer bedreiging van Amsterdam

  gemaal

  HAARLEMMERMEER – Tussen 750 en 1300 raakten de veenmoerassen achter de duinen bevolkt en ontstonden steden en dorpen. Om die moerassen voor landbouw geschikt te maken, werden sloten en afwateringskanalen gegraven. Daardoor klonk het land in.

  Veel Nederlanders zijn trots op hun geschiedenis van waterbeheersing en landwinning, maar dat veenplassen als de Purmer, Beemster of het Haarlemmer Meer en zelfs de Zuiderzee en het IJ, ten dele zijn ontstaan door drainage en turfwinning, wordt veelal over het hoofd gezien. De inpoldering was een terugwinnen van eerder verloren land.
  Het Haarlemmer Meer was het grootste van de door afwatering en turfwinning ontstane veenmeren en het moeilijkst te bedwingen. Uiteindelijk werd dat toch gedaan, niet zoals bij de 17e-eeuwse inpolderingen van Beemster of Purmer om land te winnen, maar omdat in de jaren 1830 Amsterdam en Leiden door de Waterwolf werden bedreigd. Het water stond enige winters tot tegen de stadsmuren.
  Rond de inpoldering was er sprake van één meer, het Haarlemmermeer, maar aanvankelijk werden een Haarlemmer-, Spieringer- en Leidsche Meer onderscheiden. Rond 1250 hadden die een gezamenlijke oppervlakte van 90 vierkante km. Rond 1470 veroorzaakten rampzalige stormen en overstromingen de doorbraak tussen het Haarlemmer en Leidse Meer. Na nog enige doorbraken bedroeg de oppervlakte daarvan in het midden van de 17e eeuw zo’n 145 vierkante kilometer, 61 procent meer dan in 1250. De huidige Haarlemmermeerpolder bedraagt zo’n 185 km2. Het enige wapen tegen het uitbreidende meer was het storten van puin en het slaan van palen om de oevers te versterken. Dat de meren samenvloeiden en land verslonden, werd slechts ten dele veroorzaakt door natuurlijke erosie. Het feit dat het afgraven van turf werd verboden, wijst er al op dat de bewoners er gedeeltelijk zelf de hand in hadden. In 1467 had het Haarlemmer Meer al zoveel land tussen Vijfhuizen en het dorp Nieuwerkerk verslonden dat hertog Philips van Bourgondië besloot dat de inwoners van Vijfhuizen en Schalkwijk voortaan in Haarlem naar de kerk moesten. De hertog was precies op tijd met zijn maatregelen, want in 1477 werd de kerk van Nieuwerkerk weggeslagen. Wel werd die iets oostelijker herbouwd, maar ook die kerk zou, met het daarbij behorende kerkhof ruim tweehonderd jaar later in de golven verdwijnen. Al in 1508 was dat gebeurd met de weg naar Nieuwerkerk, waardoor het Spieringermeer en het Haarlemmermeer samenvloeiden. Tot die tijd liep de weg Haarlem-Amsterdam via Vijfhuizen en Nieuwerkerk tussen de meren door. Aan alle kanten brokkelde het land af. Zuid-Schalkwijk en Vijfhuizen besloegen in 1542 653 ha. Een eeuw later was daar nog maar 518 ha van over. Omdat Vijfhuizen een wegdorp was dat tot halverwege Nieuwerkerk reikte, verdronk met het wegslaan van die verbinding een groot deel van dat dorp. Nieuwerkerk verdween zelfs geheel onder water. In 1838 stond nog slechts één huis overeind. Vijfhuizen hield ten dele stand en zou bij de inpoldering in het midden van de 19e eeuw, als een stuk oud land in de Haarlemmermeerpolder terechtkomen.
 • Post

  Beste Dorpsbuurtjes. Vandaag is ons ter oren gekomen dat er bij iemand post mist van het reisbureau. Zij hebben wel het geopende poststuk ontvangen met brief, maar alle andere reisdocumenten ontbreken. Het is nog in onderzoek bij PostNL; wellicht dat het door de sorteermachine stuk is gegaan en ligt daar de rest van de inhoud van de enveloppe nog. Maar wellicht ook niet.  Let dus goed op met uw post; of u wel alles binnen krijgt. Maak altijd melding bij PostNL als u post mist.  Mvg Arjan Huigen Beheerder CruquiusApp & Beheerder Website en facebook pagina’s Dorpshuis Cruquius
 • Burendag

  Vergeten jullie niet jullie aan te melden voor de Burendag op zaterdag 24 Sept. Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Lever hem in bij het dorpshuis of bij Henny van Son of Ineke Jong
 • Witte voetjes Actie

  Witte voetjes Actie

    Wij zien en horen vaker dat er vaak niet genoeg aandacht is om alles in en rond om het huis goed dicht / op slot gedaan wordt. Maak van een dief geen gelegenheid dief.   Want zoals de reclames op TV & Radio al vertellen vaak kijken dieven niet wat ze kunnen halen maar waar ze makkelijk en snel naar binnen en naar buiten kunnen. Hierdoor zullen wij als beheer van de CruquiusApp in samen werking met de Politie Haarlemmermeer (onze wijkagent Herman Dommerholt) een witte voeten actie gaan houden. Een witte voeten actie is dat wij als beheer samen met de politie door een deel van ons dorp gaan lopen en gaan kijken hoever wij bij de woningen kunnen komen en leggen daar waar nodig leggen wij een witte voetafdruk neer en zullen u dan ook meteen mits u thuis bent hier van op de hoogte stellen   Wanneer wij dit zullen gaan doen  gaan we natuurlijk niet verklappen!   Wij krijgen binnenkort informatie boekjes over Hang en Sluitwerk (kerntrek beveiliging) en over de witte voetjes actie deze kunt u eventueel wanneer u wilt mee pakken als u in het Dorpshuis Cruquius bent.
 • Brief en plannen van de gemeente

  Een klein aantal bewoners van de Oude Kruisweg hebben een brief ontvangen van de gemeente betreft  bouwplannen. Brief en bouwplan juni 2016 Crommelinbaan-Oude Kruisweg
 • Consternatie in Cruquius over 32 huizen voor statushouders

  Cruquius10

  CRUQUIUS – Bewoners van de Oude Spaarneweg en Oude Kruisweg in Cruquius voelen zich totaal overvallen.

  Door Hein Flach – 1-7-2016, 12:26 (Update 1-7-2016, 15:30)
  Een klein aantal van hen kreeg onverwachts een brief in de bus, waarin staat dat de gemeente Haarlemmermeer samen met corporatie Ymere 32 woningen voor onder andere statushouders gaat bouwen op het terrein Crommelinbaan-Oude Kruisweg nabij het industrieterrein.
  ,,Die woningen krijgen wij, zonder enige vorm van informatie of inspraak, zomaar voor de deur. Dat noem ik onbehoorlijk bestuur’’, aldus een verbolgen buurtbewoner Co Peetoom. ,,Waarom weten wij van niets?”

  Verongelijkt

  De verongelijkte Peetoom toont de brief, die donderdag werd verspreid onder een select aantal omwonenden. Met een uitnodiging om vrijdagochtend om half tien naar het dorpshuis te komen, om de plannen toegelicht te krijgen.
  Daar is de pers niet welkom, zo blijkt als Haarlems Dagblad is aangeschoven. Het is namelijk een besloten bijeenkomst, meldt de gebiedsmanager van de gemeente. De krant wordt verzocht het pand te verlaten, tot boosheid van de ongeveer twintig belangstellenden. Want op de uitnodiging staat over beslotenheid niets vermeld. ,,Het lijkt hier Geldermalsen wel’’, roept een aanwezige. Haarlemmermeer moet nog zo’n 250 statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) huisvesten en de druk op de sociale huurwoningen in de gemeente is erg groot.

  Wachttijden terug dringen

  In de brief die de Cruquianen hebben gekregen wordt gemeld dat de gemeente, met partijen als Ymere, op korte termijn negentig woningen wil realiseren op drie locaties in Hoofddorp en Cruquius. Doel is om ’wachttijden terug te dringen voor starters op de woningmarkt, urgente woningzoekenden en statushouders’. De bouw zal voor eind dit jaar beginnen. Op het terrein Crommelinbaan-Oude Kruisweg komen 32 huizen: zestien beneden- en zestien bovenwoningen met een oppervlakte van dertig tot veertig m2, bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens.

  Besluit

  Eerder deze maand opperde GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux een mogelijkheid om statushouders te huisvesten aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp. Dinsdag neemt het college van B en W een besluit over de bouw van de woningen in Cruquius. Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!
 • Overvallen door bouwplan Cruquius

  Cruquius10

  HOOFDDORP – Bewoners van Cruquius voelen zich overvallen door de komst van dertig tijdelijke woningen, vragen een raadslid opheldering en die weet van niks.

  Door Bart Boele – 7-7-2016, 17:48 (Update 7-7-2016, 18:38)
  Dat stoort HAP-raadslid Sophie van de Meeberg en zij vraagt opheldering aan woonwethouder Tom Horn (PvdA). ,,Want mensen benaderen mij en ik weet nergens van’’, moppert ze. Ze krijgt bijval van Arjo van Bezooijen (Christenunie-SGP), Maaike Ballieux (GroenLinks) en Michel van Dijk (Forza).
  Horn geeft aan dat de volgorde bepalend is. Het college van B en W wijst de plek aan waar kleine, goedkope huurwoningen komen waar zo’n behoefte aan is.

  Consternatie in Cruquius over 32 huizen voor statushouders

  Bewoners van de Oude Spaarneweg en Oude Kruisweg in Cruquius voelen zich totaal overvallen. Lees verder… ,,Wij kiezen ervoor om daar eerst met de omwonenden over te praten. Niet over de locatiekeuze, want die is aan B en W. Wel over de invulling van zo’n bouwplan. Vervolgens nemen B en W het besluit en dan wordt de gemeenteraad geïnformeerd’’, aldus Horn. ,,Als we dat omdraaien wordt er eerst een besluit genomen en krijgen de bewoners dat te horen. Dat lijkt ons niet de goede volgorde.’’
  Horn benadrukt dat B en W de locaties kiezen. ,,Het gebrek aan goedkope huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers is een maatschappelijk probleem dat we snel willen oplossen. Er wordt een gewone bezwarenprocedure doorlopen. Omwonenden praten mee over de invulling’’, aldus Horn. ,,Als we in gesprek gaan over alle mogelijke locaties voordat we een besluit nemen kan ik u verzekeren dat het niet makkelijk zal zijn om locaties vast te stellen’’, zegt de wethouder. Hij wijst er op dat hij opdracht van de gemeenteraad heeft gekregen om het gebrek aan goedkope sociale huurwoningen op te lossen. Afgelopen week werd een akkoord bereikt met woningcorporatie Ymere.
 • Bulletin 2016-2017

  In september 2016 komen wij weer met het nieuwe Bulletin 2016-2017. Heeft u iets waarvan u denkt dat zou leuk zijn om te laten weten aan uw dorpsgenoten. Wacht niet te lang en stuur een bericht naar dorpshuiscruquius@kpnmail.nl. U kunt ook altijd als u het leuk vind iets laten plaatsen op de website gaarne dit dan te sturen naar arjan.huigen@me.com,  Arjan zal dan zorgdragen dat uw bericht op de website komt.  
 • Burendag

  Zaterdag 24 september 2016 bent u allen welkom vanaf 17.00 uur om gezellig met uw buren en dorpsgenoten te gaan genieten van een Soepfestijn met daarbij diverse verschillende belegde broden.  Kosten € 5,00 p/p. kinderen tot 10 jaar € 2,50. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. Kom gezellig en neem uw buren mee!
 • Dag van de bouw

  Wil jij skaten of stoepkrijten op de nieuwe A9? Kom dan komende zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur langs bij de Dag van de Bouw. Lees meer op bit.ly/24ko3bm
 • Bijeenkomst CruquiusApp

  het beheer van de CruquiusApp is benieuwd of jullie een informatie bijeenkomst willen over alles wat met de buurtapp te maken heeft.Zoals hoe gaan we om met de buurtapp, wat mag wel en wat mag niet. Saar principe ect. Zou u daarom de volgende vragenlijst willen invullen? U helpt de beheerders er heel erg mee. Delen van dit bericht wordt gewaardeerd  https://docs.google.com/forms/d/1wYgrwAaY9Y10gJIeJ9ECZ7nv8V3JU2zkrMeTjXZuZLA Namens de beheerders met vriendelijke groet. Arjan Huigen
 • Burendag 2016

  Burendag 2016 Zet het vast in uw agenda. Zaterdag 24 September 2016  Burendag.  Aanvang 17.00 uur Het bestuur
 • Buurt BBQ 2016

  Jaarlijkse  BBQ 2016 Zaterdag 25Juni 2016 aanvang 16.00 uur. Wilt u er graag bij zijn, geef u dan op voor 1 juni 2016. U ontvangt nog een Flyer die huis aan huis wordt bezorgt daar kunt u invullen met hoeveel personen u komt. Graag deze in enveloppe met daarin het geld afgeven bij een van de bestuursleden of op vrijdagochtend van 9.30 uur t/m 11.30 uur in het Dorpshuis. Mocht u  geen Flyer hebben ontvangen of deze misschien zijn kwijtgeraakt dan kunt u zich altijd aanmelden via een eigen briefje in enveloppe of even een mailtje sturen naar dorpshuiscruquius@kpnmail.nl u kunt dan op de dag zelf betalen. Wij hopen weer op een grote opkomst, mooi weer en veel gezelligheid.   Het bestuur.  
 • Hemelsvaartdag 2016

  Vroeg uit de Veren  voor de Hemelvaartfietstocht 2016. Op donderdag 5 mei 2016 om 9.00 uur staat  er koffie en thee klaar in het Dorpshuis. U vertrekt in groepjes voor de fietstocht die uitgestippeld is door Nico van Bentem. Onderweg een lekker kopje koffie of thee met  een koek. Halverwege de tocht kunt u even uitrusten met een broodje en wat drinken om vervolgens de fietstocht weer voort te zetten.   Het eindpunt is het Dorpshuis. U kunt dan gezellig  nog wat napraten over deze dag met daarbij een lekker broodje kroket of frikandel.   Wilt u graag meefietsen! Opgeven voor 1 mei 2016 bij Nico van Bentem. Mailadres hjmteeuwen@gmail.com of bel naar 06 53599060. U  kunt zich ook altijd opgeven bij een van de bestuursleden of mailen naar dorpshuiscruquius@kpnmail.nl. De kosten bedragen  € 8,00 per persoon.   Wat neemt u mee, een fiets, zon en een lach!!!
 • Koningsdag 2016

  Koningsdag  27 April 2016 Vanaf 16.00 uur is de bar open in het Dorpshuis  om met elkaar gezellig iets te drinken. Wij wensen u een fijne en gezellig  dag. Het bestuur.
 • Dodenherdenking 2016.

    Woensdag 4 mei 2016 aanvang 19.30-19.45 uur in het Dorpshuis. Van daaruit lopen we met elkaar naar de Vrijheidsboom.                 We gedenken de oorlogsslachtoffers uit de tweede Wereldoorlog.                                                                      &                                                                           al het Geweld in de Wereld.   Na afloop bent u welkom in het Dorpshuis voor een kopje koffie of thee.  
 • Inloopavond CruquiusDijk

  Beste inwoner of ondernemer van Cruquius, Wij willen graag met u in gesprek om de kansen en kwaliteiten van de Ringdijk en Ringvaart rondom uw dorp in kaart te brengen. Dit doen wij met een inspirerende bijeenkomst op een voor u bekende plek: Dorpshuis ‘Cruquius’. De Ringdijk en Ringvaart zijn één van de mooiste en belangrijkste elementen van onze gemeente. De gemeente Haarlemmermeer wil de kwaliteiten en kansen van de Ringdijk en Ringvaart beter benutten. Hiervoor gaan wij graag met u in gesprek, omdat wij waarde hechten aan uw mening en uw ideeën. Daarnaast willen wij ook samen met u de randvoorwaarden bekijken, die nodig zijn om de kansen te benutten. Tot slot onderzoeken wij de mogelijkheid van samenwerking met eenieder die betrokken is bij dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst bespreken wij graag in groepen de volgende thema’s: verkeer, leefbaarheid, water/groen/recreatie. Geef bij uw aanmelding door welk thema u het liefst wilt bespreken. Dan houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wens. Bijeenkomst Datum: Maandag 7 maart 2016 Locatie: Dorpshuis ‘Cruquius’, Oude Spaarneweg 57, 2142 EA Cruquius. Inloop: 18.30 uur – 19.30 uur inzage kaarten reconstructie Cruquiusdijk Aanvang: 19.30 – 21.00 uur bespreken thema’s (na afloop bieden wij de mogelijkheid om na te praten met een drankje) Aanmelden U kunt zich aanmelden via een email aan: info@haarlemmermeer.nl of telefonisch 0900-1852. Onderwerp van uw email: Ringdijk Cruquius. Geef s.v.p. aan over welk thema u het liefst wilt meepraten. Vermeld tevens uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. U krijgt een aparte bevestiging van uw deelname. Dank u wel voor uw medewerking! Namens de gemeente Haarlemmermeer: Hannie v.d. Bosch (Gebiedsmanager Haarlemmermeer zuid), Annemarie Lodder (cluster Ruimtelijke Ontwikkeling)
 • Drinkpakken ook in de plastic container

  Drinkpakken ook in de plastic container
   
  Lege drinkpakken (sap en zuivelpakken) mogen vanaf dit jaar samen met plastic in de plastic container in de buurt. Drinkpakken en plastic zijn gemakkelijk samen in te zamelen en worden daarna weer van elkaar gescheiden. Het plastic wordt gesorteerd in zes verschillende materiaalsoorten die weer als grondstoffen worden verwerkt. Drinkpakken bestaan uit drie onderdelen die kunnen worden hergebruikt: papier, folie en aluminium. De techniek is nu zo ver dat deze van elkaar kunnen worden gescheiden. Alle soorten worden weer als grondstof gebruikt. Zo kunnen we de hoeveelheid restafval drastisch verminderen en hoeft er minder afval te worden verbrand. Zorg ervoor dat de plastic verpakkingen en de sap- en zuivelpakken helemaal leeg zijn. De dop mag wel op de pakken blijven.
 • Belangrijk!!! Ontsluiting Cruquius

  Beste Cruquianen, Wij rekenen op uw betrokkenheid, voor je het weet ziet Cruquius er in de toekomst zo uit! Lees en geef een reactie.   Begin juli is het bestuur door de gemeente Haarlemmermeer benaderd om mee te denken over de ontsluiting van Cruquius. Er liggen plannen voor de bebouwing op het SEIN terrein van 600 tot 1000 woningen, bekend onder de naam Landgoed Wickevoort. Ontsluiting van dit plan zou, volgens de gemeente, allemaal via de Spieringweg moeten/kunnen. Informatie over deze plannen kunt u vinden op www.landgoedwickevoort.nl.   Maar daarnaast liggen er ook bouwplannen voor nog eens 4000-5000 woningen aan de andere kant van de N201, grenzend aan de woningen op de Oude Kruisweg, richting Zwaanshoek. De ontsluiting van deze nieuw te bouwen wijk en het vele verkeer dat nu al van Cruquius Plaza komt zou via het dorp Cruquius de N201 op moeten gaan. Standpunt van de gemeente Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland is dat er geen extra aansluiting op de Drie Merenweg (N205) of de Kruisweg (N201) mag komen.   De gemeente heeft ons 2 varianten voorgelegd. Omdat de besluitvorming met betrekking tot de ontsluiting Cruquius een breed draagvlak nodig heeft, zijn door het bestuur een aantal Cruquianen benaderd om mee te denken over de voorstellen van de gemeente over deze ontsluiting.   De verkeerscommissie bestaat voorlopig uit:   Het bestuur                                                  dorpshuiscruquius@kpnmail.nl Henny van Son (Oude Kruisweg) Ineke Jong (Oude Spaarneweg) Nico van Bentem (Oude Kruisweg) Carola van Santen (Bennebroekerdijk) Pieter van Houten (Bennebroekerdijk)      plm.vanhouten@quicknet.nl Reijer de Jager (Oude Kruisweg)                dejager@dejagers.nl Henk Loerakker (Cruquiusdijk)                 h.w.loerakker@kpnmail.nl Rob Joghems (La Vista)                              rob@joghems.nl Hans Goossens (Oude Kruisweg)   De gemeente heeft met het bestuur en Pieter van Houten en afzonderlijk met én Henk Loerakker én Rob Joghems gesproken. Onze eerste reacties /opmerkingen / bezwaren zijn reeds kenbaar gemaakt aan de gemeente.       De eerste variant gaat uit van:  
  • Een nieuwe aansluiting op de N201 vanaf Cruquius Plaza creëren aan de oostkant van het bedrijventerrein aan de Crommelinbaan. Hiervoor moeten een aantal huizen op de Oude Kruisweg worden onteigend / gesloopt en dit moet een volwaardig kruispunt worden op de N201 aan de zuidkant van de N201 tussen de Cruquiusbrug en de Spieringweg. Er komt hier geen aansluiting vanaf het
  • SEIN / Paswerkterrein aan de noordkant.
  • Kruispunt N201, Bennebroekerdijk – Cruquiusdijk afsluiten. Om de relatie tussen noord en zuid op de Ringdijk te behouden is in deze variant een volwaardige auto/fietstunnel onder de N201 voorgesteld.
  • Er wordt niet duidelijk aangegeven waar deze moet komen.
  • Afsluiten aansluiting Spieringweg N201 vanaf de zuidkant.
  • Een T-kruising N201 met de noordkant van de Spieringweg. De zuidkant van de Spieringweg wordt losgekoppeld van de N201 voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel de N201 oversteken.
  • Verkeer van het nieuw te bouwen Landgoed Wickevoort gaat over de noordkant van de Spieringweg de N201 op.
    De tweede variant gaat uit van:  
  • Een nieuwe aansluiting op de N201 vanaf de Cruquius Plaza creëren aan de oostkant van het bedrijventerrein aan de Crommelinbaan. Hiervoor moeten een aantal huizen op de Oude Kruisweg worden onteigend / gesloopt en dit moet een volwaardig kruispunt worden op de N201 aan de zuidkant van de N201 tussen de Cruquiusbrug en de Spieringweg. Er komt hier geen aansluiting vanaf het
  • SEIN / Paswerkterrein aan de noordkant.
  • Kruispunt N201 – Spieringweg wordt afgesloten en hiervoor in de plaats komt volwaardige auto/fietstunnel in de Spieringweg die onder de N201 doorgaat. Via de Oude Kruisweg en/of Spaarneweg wordt deze aangesloten op de nieuwe kruising aan de zuidkant met de N201.
  • De Cruquiusdijk met o.a. het museum blijft aangesloten op de N201.
  • De Bennebroekerdijk wordt losgekoppeld van de N201. Fietsers kunnen de N201 nog wel oversteken.
        Beste Cruquianen,   De ontsluiting van Cruquius is een project dat alle bewoners en bedrijven van Cruquius aan gaat. Ondanks dat de verkeerscommissie al wel ideeën heeft over andere oplossingen willen wij eerst ook Uw ideeën vernemen! Zodat deze ook opgenomen kunnen worden in het totaal plaatje. Wij vragen u dan ook om met ons mee te denken en de voor- en nadelen van de diverse voorstellen aan ons door te geven, zodat wij daarmee naar de gemeente kunnen gaan. Graag zien wij jullie reacties tegemoet op dorpshuiscruquius@kpnmail.nl, via één van de leden van de commissie, of schrijf een brief naar het bestuur Dorpshuis Cruquius, p/a Bennebroekerdijk 268, 2142 LH CRUQUIUS o.v.v. bereikbaarheid Cruquius.   De verkeerscommissie          
 • Nieuwjaarsvegen: Samen houden we de buurt schoon

  Nieuwjaarsvegen: samen houden we de buurt schoon Oud en nieuw staat weer voor de deur. Dit zorgt voor veel gezelligheid, en ook voor veel vuurwerkafval op nieuwjaarsdag. Ook in Haarlemmermeer hebben we hiermee te maken. Daarom roept SuperSchoon Haarlemmermeer iedereen op om mee te doen met een nieuwe traditie: Nieuwjaarsvegen. Meedoen is heel makkelijk: spreek af met je buren, pak op 1 januari om klokslag 12.00 uur ’s middags een bezem, veger en blik, stap de straat op, en plaats een foto van het superschone resultaat op www.facebook.com/superschoonhaarlemmermeer. Of op Twitter met de hashtag #SuperSchoon. De leukste foto’s worden beloond met een mooie Dopper! Vuurwerk op straat Van al het vuurwerk dat de lucht in gaat, valt zo’n 90% vlakbij weer op de grond. Een deel daarvan komt in het water of in de riolering terecht, ongeveer 22% blijft liggen. Dit vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Kinderen struinen de straten af op zoek naar niet afgegaan vuurwerk. We kunnen wachten op de gemeentelijk bezemwagen, maar we kunnen er ook met elkaar een mooie traditie van maken door alle rommel op nieuwjaarsdag zelf snel op te ruimen. Behalve dat Nieuwjaarsvegen een gezellige bezigheid is, en je buurt weer lekker schoon en fris is, bewijs je ook de natuur een dienst. Wat nog niet is weggespoeld of weggewaaid, kan bij elkaar worden geveegd en in de vuilniscontainer worden geworpen zodat het niet in het milieu terechtkomt Iedereen kan meedoen aan Nieuwjaarsvegen Het principe is even eenvoudig als doeltreffend. Je pakt een bezem en gaat de straat op. Als de hele straat of vereniging meedoet en er ook nog iemand voor warme chocolademelk en koffie zorgt, wordt het een leuke sociale activiteit. Stichting Nederland Schoon stimuleert dergelijke activiteiten met de campagne Nieuwjaarsvegen. Straten die meedoen met de veegactie kunnen zich ook aanmelden op de website van www.supportervanschoon.nl als Supporter van Schoon. Deze Supporters kunnen dan weer anderen oproepen om ook mee te doen vanuit het principe goed voorbeeld doet goed volgen. Tips voor het veilig opruimen van vuurwerk Neem je eigen verantwoordelijkheid bij het opruimen van vuurwerk en doe het veilig. Als je kind(eren) graag meehelpen, laat ze dit dan nooit zonder toezicht doen. Maak vuurwerkafval eerst nat, dat ruimt veiliger op. En wellicht overbodig om te melden, maar steek nooit blindgangers en beschadigd vuurwerk opnieuw af.
 • Parijs

  IMG_3548
  Helaas betreuren wij het nieuws vanuit Parijs. Wij wensen alle nabestaanden van de slachtoffers, de gewonden en mensen die betrokken waren bij dit ernstig gebeuren veel sterkte toe. Het bestuur
 • Vermist burgetnet Actie Update

  Ze is inmiddels gevonden CRUQUIUS, vermist, 20 jr verwarde vrouw, 1.80 l, bruin kort haar, spijkerrok, bruin/groene jas, gympenTips? Bel nu 0800-0011
 • Zwem4daagse

  IMG_3419
  Nationale Zwemvierdaagse in Hoofddorp Na het grote succes van vorig jaar organiseert Sportservice Haarlemmermeer samen met zwemvereniging ZPCH en zwemvereniging de Watervrienden voor de tweede keer de Nationale Zwem4daagse. Dit zwemfeest wordt gehouden in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander, in de herfstvakantie van 19 oktober tot 22 oktober 2015. Iedereen die in bezit is van minimaal een A-diploma mag hieraan meedoen.   Vind je het leuk om te zwemmen. Wil je graag eens bewegen? Doe dan mee aan de Nationale Zwem4daagse! Want nu kun je vier dagen zwemmen en veel plezier beleven in het water. Vergeet niet om iemand mee te nemen, dan wordt het alleen maar leuker. Iedereen is welkom van jong tot oud. Elke avond zwemmen de deelnemers een afstand van 500 of 1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar, dan zwem je 250 meter. Iedere deelnemer die de totale afstand heeft volbracht, ontvangt een medaille. Je kunt starten tussen 18.00 en 19.30 uur.   Geïnteresseerden kunnen zich voor 18 oktober 2015 opgeven: http://zpch.zwem4daagse.nl. De kosten voor deelname bedragen € 7,50 per persoon. Inschrijven is ook mogelijk op 19 oktober in de hal van het sportcomplex. De kosten voor deelname zijn dan € 10,00. Kijk op de website voor meer informatie.     Vriendelijke groeten,   Esther de Heij Combinatiefunctionaris Synchroonzwemmen   Aanwezig op Maandag 09.00 – 14.00 uur Donderdag 09.00 – 14.00
 • Burgernet Actie UPDATE

  IMG_3409
  CRUQUIUS, 20:04 omg. Oude Kruiswg, inbraak heterdaad. Man, 35jr, getint,1.70m, slank, kalend, groen jack, do broek, sportfiets, mogelijk vishengel .Tips?0800-0011 21:00 CRUQUIUS, omg. Oude Kruisweg, dader nog niet gevonden. Blijft u alert svp. Verdachte situaties kunnen gemeld bij spoed:112 of anders op 0900-8844. Bedankt. Nu met foto van de aanhoudinh
 • Burgernet Actie update 23:00

  IMG_3410
  DADER IS GEPAKT ROND 23:00 QRUQUIUS, omg. Oude Kruiswg, inbraak heterdaad. Man, 35jr, getint,1.70m, slank, kalend, groen jack, do broek, sportfiets, mogelijk vishengel .Tips?0800-0011
 • Werk aan de Cruquiusbrug

  Via deze weg willen wij ik u op de hoogte brengen van werkzaamheden aan de Cruquiusbrug.Doel: Het doel van de werkzaamheden is het vervangen van een aantal klinknagels en het verwijderen/opnieuw conserveren van roest plekken.   Datum: 6 Oktober 2015 van 09:00 tot 15:00 28 oktober 2015 van 20:00 tot 5:00 29 oktober 2015 van 20:00 tot 5:00 30 oktober 2015 van 20:00 tot 5:00 31 oktober 2015 van 20:00 tot 5:00 1 november 2015 van 20:00 tot 5:00   Verkeershinder: Er zal verkeershinder zijn gedurende die dagen. De verkeershinder bestaat uit de volgende maatregelen: – De nachtelijke werkzaamheden worden uitgevoerd met gebruik van de bestaande VRI; – De linksaffer vanaf de brug richting Vijfhuizen wordt afgesloten en verkeer richting Vijfhuizen wordt omgeleid via de N205; – De lantaarns van de verkeerslichten voor de richtingen die zijn afgesloten worden afgedekt; – Er blijven verkeersregelaars aanwezig om eventueel bij te sturen.   Contact: Mochten er vragen zijn met betrekking tot de werkzaamheden of de verkeershinder kunt u contact opnemen met ondergetekende.   Het bestuur
 • Foto’s van de Cruquius

  Wij zijn op zoek naar oude, leuke en nieuwe foto’s van de Cruquius. We willen deze foto’s verwerken op de website, dit om er een mooi en leuk geheel van te maken. U kunt ze doormailen naar Arjan Huigen emailadres: arjan.huigen@me.com  Heeft u foto’s, maar niet digitaal, geen probleem bel ons even en wij zorgen dat ze er opkomen. Arjan Huigen: 06 34 00 67 68  of Ineke Jong 06-41 31 93 42          
 • Enquête geschiedenis

  Geachte bewoners, Het Historisch Archief Haarlemmermeer wil de geschiedenis van de Haarlemmermeer toegankelijk maken voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Onze collectie bevat het archief van de Gemeente Haarlemmermeer, beeldmateriaal en een bibliotheek. Daarnaast hebben wij ook materiaal van particulieren, zoals van personen en families, verenigingen, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen.  Al dit materiaal geeft samen een beeld van de geschiedenis van de Gemeente Haarlemmermeer. Om het beeld van de lokale geschiedenis zo compleet mogelijk te maken, willen wij onze collectie particulier materiaal aanvullen. Daarvoor is het van belang dat we weten wat er zich op lokaal niveau in de maatschappij heeft afgespeeld. Als we dit in kaart hebben gebracht, kunnen we dit vergelijken met wat er reeds aanwezig is in onze collectie en vervolgens kunnen we gericht op zoek gaan naar aanvullingen. Om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelde in de afgelopen 70 jaar denken we dat we veel hebben aan de kennis van de mensen die middenin de samenleving staan. Om deze informatie te verkrijgen hebben wij zorgvuldig een (online) enquête samengesteld met 13 open vragen over verschillende onderdelen van de lokale geschiedenis. Deze vrijblijvende enquête willen we nu verspreiden onder de bewoners van de Gemeente Haarlemmermeer. Aan u het verzoek om ons bij dit onderzoek te helpen en de enquête in te vullen. Zo kunt u ons kunnen helpen en met elke input zijn wij geholpen! De enquête is te vinden onder het onderstaande URL-pad, dat u ook kunt kopiëren en verder verspreiden: https://www.enquetesmaken.com/s/77ff01a Nicole Broek van het Historisch Archief Haarlemmermeer  
 • Nachtelijke afsluiting N205 / Drie merenweg

  Afsluiting N205 in de nacht van 21 augustus 2015 In de nacht van 21 op 22 augustus 2015 van 20.00 uur tot 12.00 uur wordt de N205 tussen de Nieuwe Bennebroekerweg en de Noordelijke Randweg afgesloten voor al het verkeer. In deze nacht wordt een voetganger-, fiets- en ruiterbrug over de N205 geplaatst en ingehangen. Om de veiligheid te waarborgen wordt de N205 geheel afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid in beide richtingen over de Nieuwe Bennebroekerweg, Spoorlaan en de Noordelijke Randweg.     Met deze brug ontstaat dit jaar nog de verbinding tussen Zwaanshoek en Hoofddorp-Zuid voor fietsers, voetgangers en ruiters, dwars door het eerste deelgebied dat nu van PARK21 wordt uitgevoerd. Naar verwachting zal de brug en daarmee de recreatieroute in het najaar in gebruik kunnen worden genomen.  
 • Collectant gezocht

  Wie wil er 1 x per jaar meehelpen met collecteren? 

  Inmiddels collecteer ik 4 jaar in Cruquius voor het Reumafonds. De eerste 
  jaren deed ik het samen met een andere collectant maar helaas is zij 
  gestopt. Ik zoek iemand die samen met mij wil collecteren (kruisweg en 
  bennebroekerdijk/cruquiusdijk) en 1x per jaar een paar uur hiervoor wil 
  opofferen?

  Met vriendelijke groeten,
  Marjolein van de Ridder
 • Ongeluk kruisweg

  Artikel www.haarlemsdagblad.nl

  Foto: Michel van Bergen

  

  CRUQUIUS – Een politiewagen is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen een verkeerslicht gecrasht. De politie achtervolgde met meerdere voertuigen een auto en wilde de bestuurder daarvan tot stilstand brengen.

  Bij de verkeerslichten van de Kruisweg met de Cruquiusbrug  raakte een agent met zijn wagen van de weg en kwam hard tegen een verkeerslicht.

  Voor zover nu bekend raakte niemand bij het ongeval gewond maar de schade aan het verkeerslicht en het politievoertuig is groot. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de gecrashte wagen af te slepen en de gelekte olie op te ruimen.

  De gecrashte wagen moest de achtervolging staken maar collega’s hebben de wagen even verderop alsnog tot stoppen kunnen dwingen. Het is nog onbekend waarom de politie de wagen aan de kant wilde hebben, de achtervolging zou al in een andere regio zijn gestart.

 • Foto-albums

  We zijn druk bezig om de foto albums tevullen. foto-album 2015 is tot vandaag gevuld foto-album 2014 zijn we nog bezig tevullen maar er staan er wel al een paar online
 • Nieuwsbrief SBOH

  images
  Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer Nieuwsbrief ​​​februari 2015 Sinds de laatste nieuwsbrief van juli 2014 zijn er een aantal ontwikkeling geweest, die het wenselijk maken u daarover te informeren. Uitspraken in opstalzaken De Hoge Raad heeft in het arrest van 31 oktober 2014 uitspraak gedaan in de opstalzaken. De opstalhouders hebben daarbij op een belangrijk punt gelijk gekregen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het hof onvoldoende gemotiveerd de stelling van SBOH heeft verworpen dat in het rapport van Rigo geen rekening is gehouden met het feit dat de opstalhouders ruwe dijkgrond geleverd hebben gekregen. Anders gezegd: HHR (Rijnland) had rekening moeten houden met de door de opstalhouders gedane investeringen in de grond. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, indien het opstalrecht wordt opgezegd, het goed mogelijk is dat HHR gehouden is de volledige daaruit voortvloeiende schade, en niet slechts de waarde van de opstallen, werken en beplanting, te vergoeden. Bij de voorafgaande procedures bij rechtbank en hof was ook al het nodige bereikt voor de opstalhouders. Hieronder volgt een opsomming: -​HHR zal bij het vaststellen van de grondquote rekening moeten houden met het feit dat bij vestiging van het opstalrecht ruwe bebouwbare dijkgrond is geleverd en dat de opstalhouder in die grond heeft moeten investeren. Ook heeft de opstalhouder hogere bouwkosten gehad doordat hij moest bouwen tegen en dijk. SBOH gaat er vanuit dat HHR vrijwillig mee zal werken aan de wijziging van het beleid op dit punt. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de zaak bij gerechtshof Amsterdam moeten worden voortgezet. -​De retributie wordt iedere 5 jaar met 5% vast verhoogd. Verdere verhoging van de retributie vindt niet meer plaats. -​In het retributiepercentage mag geen onderdeel zitten dat een vergoeding van inflatie inhoudt. -​Het opstalrecht mag tussentijds slechts worden opgezegd op grond van algemeen belang. -​Bij deze opzegging mag de aan de opstalhouder te betalen vergoeding niet bindend door deskundigen worden vastgesteld, indien daarmee de gang naar de rechter wordt afgesloten. -​De vergoeding die dan aan de opstalhouder moet worden betaald, kan niet worden beperkt tot slechts de waarde van de opstallen, werken en beplanting. Onder omstandigheden zal de gehele schade moeten worden vergoed. -​Bij opzegging wegens wanbetaling dient de waarde van het opstalrecht te worden vergoed. -​De algemene voorwaarden kunnen niet eenzijdig door HHR worden gewijzigd. In ieder geval niet waar dit tot materiële wijzigingen van de waarde van het opstalrecht leidt. -​Indien bij vestiging van het opstalrecht een vergoeding is betaald, dan dient deze vergoeding van de retributiegrondslag afgetrokken te worden bij het berekenen van de retributie. -​Ook zal deze vergoeding aan het einde van het opstalrecht moeten worden terugbetaald. Al met al zorgen deze wijzigingen ervoor dat het retributiebeleid redelijker, beter en veiliger is geworden voor de opstalhouders. Wat de invloed zal zijn van de wijziging van de grondquote (vanwege de investeringen van de opstalhouders in de grond) en de verplichting dat HHR moet afzien van verdere doorberekening van inflatie op de hoogte van de retributie, staat nog niet vast. SBOH is hierover in overleg met HHR, maar HHR weigert vooralsnog het arrest van de Hoge Raad na te leven. Ook weigert hij de in de procedure gedane toezeggingen na te komen. SBOH heeft aangeboden door middel van een onafhankelijke bemiddelaar tot een oplossing te komen, maar heeft daarop nog geen antwoord van HHR. Los van het voorgaande blijft de vraag onbeantwoord of HHR met de invoering van het nieuwe retributiebeleid een inbreuk gemaakt heeft op het aan de opstalhouders toekomende vermogensrecht. Deze inbreuk is verboden op grond van artikel 1 1e Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Hoge Raad is aan deze claim voorbijgegaan. Indien de aanpassingen die HHR zal moeten maken er niet toe leiden dat het nieuwe systeem daardoor (alles in ogenschouw genomen) redelijker wordt, dan is het goed mogelijk dat SBOH een zaak zal aanspannen bij het Europese Hof van Justitie. Er is dus nog geen duidelijkheid. Het opstalbeleid zal moeten worden aangepast maar waar dat toe zal leiden staat nog niet vast. Dat betekent dat opstalhouders die een afgelopen opstalrecht willen voortzetten, daarin nog steeds een clausule zullen moeten opnemen dat wijzigingen van het beleid als gevolg van de procedures ook voor hun opstalrecht zullen gaan gelden. Steigerzaken Inzake de steigers heeft gerechtshof Den Haag op 17 februari 2015 uitspraak gedaan. Het hof heeft geoordeeld dat Rijnland, indien de steigerbezitter een redelijk huuraanbod niet wil aanvaarden, het gebruik van de steiger mag opzeggen. In principe staat tegen deze uitspraak weer cassatie open, maar het is niet waarschijnlijk dat daarvan gebruik zal worden gemaakt. Daarmee is naar verwachting aan deze kwestie een einde gekomen. De steigerbezitters zullen in de toekomst slechts van die steiger gebruik kunnen blijven maken als zij oever en water voor hun opstal kopen (zie hieronder), of wanneer zij een overeenkomst (tegen jaarlijkse betaling) met HHR aangaan. Dit geldt in ieder geval voor mensen die korter dan 20 jaar een steiger ter plaatste hebben. Voor steigers die langer dan 20 jaar aanwezig zijn is er nog geen duidelijkheid. Daarover zal de SBOH met Rijnland in gesprek treden om te bezien of er in overleg tot een regeling kan worden gekomen. Zo niet, dan zullen de procedures ten aanzien daarvan bij gerechtshof Amsterdam voortgezet worden. Het voorgaande brengt mee dat, indien Rijnland aan de individuele steigerbezitter een redelijk aanbod tot huur doet waarbij tevens de bestaande gebruiksregeling (om niet) wordt opgezegd of opzegging bij weigering van aanvaarding wordt aangekondigd, het verstandig is dat aanbod te aanvaarden indien u de steiger wilt blijven gebruiken. Opzeggingen die zonder aanbod zijn gedaan zijn (naar het zich laat aanzien) niet redelijk. U kunt in dat geval alsnog een huurovereenkomst vragen. Naar het oordeel van de advocaat van de SBOH is het niet redelijke een dergelijke overeenkomst met terugwerkende kracht in te laten gaan, aangezien er tot het moment waartegen is opgezegd een gebruiksovereenkomst om niet bestond. Het hof heeft verder vastgesteld dat de rechtbank in Haarlem in 2009 een onjuist oordeel heeft gegeven over het moment waarop de bestaande gebruiksovereenkomst van de steigers zou zijn beëindigd. Daarom is Rijnland in de kosten van de procedure bij die rechtbank veroordeeld. Dat betekent dat de SBOH niet voor de kosten van die procedures hoeft op te draaien en dat HHR die zal moeten vergoeden. Verkoop kade en water Rijnland verkoopt de kade en water aan opstalhouders of andere rechthebbende die daarom verzoeken. De prijs wordt vooralsnog, voor zover de ervaring leert, vastgesteld op € 70,- per m2. Mensen die al meer dan 20 jaar een steiger ter plaatse hebben krijgen voor het deel waarop die steiger ligt een korting van 40%. Er wordt namens enkele kopers discussie gevoerd met Rijnland. Dat geldt vooralsnog met name voor de opstalhouders die geen steiger voor de deur hebben of wel een steiger maar geen boot. Zij kunnen, als die situatie al meer dan 20 jaar ononderbroken bestaat, het standpunt innemen dat zij een erfdienstbaarheid van vrij uitzicht hebben verkregen door verjaring. Rijnland komt, indien dat standpunt overeind blijft, slechts de waarde van een zichtperceel toe. Dat scheelt aanzienlijk. Recreatief water kost volgens Rijnland € 175,- per m2, terwijl water ten behoeve van uitzicht € 8,- per m2. kost. Opstalhouders die van het gezeur af willen zijn – wellicht nog belangrijker – er zeker van willen zijn dat er geen buitenstaander een steiger voor hun deur plaatst, kunnen het beste het perceel gewoon kopen van Rijnland. Zij betalen dan mogelijk te veel, maar het scheelt een hoop kopzorg. Voor een formulering in de acceptatiebrief van de offerte van Rijnland, waarin wordt bedongen dat later – als blijkt dat het inderdaad teveel is – het teveel betaalde wordt teruggevraagd, kan contact opgenomen worden met deSBOH of diens advocaat, mr. L.E. de Geer van Corten De Geer Advocaten. SBOH-Bestuurszaken Wim Kruyt (Zwaanshoek) is op 1 januari 2015 voorzitter geworden van SBOH als opvolger van Piet Blom (Vijfhuizen), die zoals ik een eerdere nieuwsbrief is vermeld, om gezondheidsredenen was gestopt. Tot onze ontsteltenis kregen wij het bericht dat Piet Blom op 2 februari j.l. is overleden. Het bestuur bestaat – naast Wim Kruyt – uit Karin Buchner (Aalsmeerderbrug), penningmeester en Hans G. Paar (Rijsenhout), secretaris. Secretariaat: p/a Bennebroekerweg 9, 1435 CE Rijsenhout – s.b.o.h@inter.nl.net KvK nummer: 34260410​ Bankrekening NL90RABO0128748281 bij de Rabobank regio Schiphol U.A., t.n.v. SBOH
 • Verbetering aan ringdijk en ringdijk

  Verbeter
  Geachte dijk bewoners, op onze mail d.d. 29 december 2014 hebben wij nu slechts één reactie mogen ontvangen. De conclusie zou kunnen zijn dat het onderwerp “”verbetering aan de Ringdijk én Ringdijk”” u niet aanspreekt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u nog geen tijd gehad heeft om te reageren. Wij verzoeken u om toch uw mening te geven, omdat van het bestuur van de buurtvereniging Cruquius verwacht wordt om de mening van de bewoners te delen met de gemeente Haarlemmermeer. Als wij geen reactie’s van bewoners kunnen geven, dan zou de gemeente mogelijk actie’s gaan ondernemen die de bewoners helemaal niet willen…. (denk aan: paaltjes op de stoep op de Cruquiusdijk….) Dus, laat op korte termijn van u horen s.v.p. Als bijlage stuur ik u de brief van de gemeente Haarlemmermeer aan Rijnland van december 2014. U ziet dat de gemeente geen voorstander is van het door Rijnland verkopen van stukken grond langs de waterkant….terwijl Rijnland al bezig is met de verkoop van stroken berm én water. Wij vertrouwen erop dat u snel uw opmerkingen kenbaar wil maken. Met vriendelijke groet, Henny van Son, namens het bestuur van buurtvereniging Cruquius. Brief van de gemeente Haarlemmermeer
 • Kerstbomen inzameling

  SONY DSC
  Zaterdag 10/01/2015 tussen 11:00 & 12:00 kunt u uw kerstboom inleveren voor inzameling de bak zal bij het dorpshuis staan. Het bestuur
 • Nieuwjaars borrel

  Nieuwjaarsborrel
  Zaterdag 3 Januari hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel Komt u ook? We zullen vanaf 16:00 gaan proosten op het nieuwe jaar Het bestuur