Woningbouw Crommelinbaan-Oude Kruisweg

Volg hier al het nieuws over de bouwplannen van de gemeente op het stukje grond bij de Crommelinbaan en de Oude Kruisweg

Nieuwbouw Nieuws

 • Brief en plannen van de gemeente

  Een klein aantal bewoners van de Oude Kruisweg hebben een brief ontvangen van de gemeente betreft  bouwplannen. Brief en bouwplan juni 2016 Crommelinbaan-Oude Kruisweg
 • Consternatie in Cruquius over 32 huizen voor statushouders

  Cruquius10

  CRUQUIUS – Bewoners van de Oude Spaarneweg en Oude Kruisweg in Cruquius voelen zich totaal overvallen.

  Door Hein Flach – 1-7-2016, 12:26 (Update 1-7-2016, 15:30)
  Een klein aantal van hen kreeg onverwachts een brief in de bus, waarin staat dat de gemeente Haarlemmermeer samen met corporatie Ymere 32 woningen voor onder andere statushouders gaat bouwen op het terrein Crommelinbaan-Oude Kruisweg nabij het industrieterrein.
  ,,Die woningen krijgen wij, zonder enige vorm van informatie of inspraak, zomaar voor de deur. Dat noem ik onbehoorlijk bestuur’’, aldus een verbolgen buurtbewoner Co Peetoom. ,,Waarom weten wij van niets?”

  Verongelijkt

  De verongelijkte Peetoom toont de brief, die donderdag werd verspreid onder een select aantal omwonenden. Met een uitnodiging om vrijdagochtend om half tien naar het dorpshuis te komen, om de plannen toegelicht te krijgen.
  Daar is de pers niet welkom, zo blijkt als Haarlems Dagblad is aangeschoven. Het is namelijk een besloten bijeenkomst, meldt de gebiedsmanager van de gemeente. De krant wordt verzocht het pand te verlaten, tot boosheid van de ongeveer twintig belangstellenden. Want op de uitnodiging staat over beslotenheid niets vermeld. ,,Het lijkt hier Geldermalsen wel’’, roept een aanwezige. Haarlemmermeer moet nog zo’n 250 statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) huisvesten en de druk op de sociale huurwoningen in de gemeente is erg groot.

  Wachttijden terug dringen

  In de brief die de Cruquianen hebben gekregen wordt gemeld dat de gemeente, met partijen als Ymere, op korte termijn negentig woningen wil realiseren op drie locaties in Hoofddorp en Cruquius. Doel is om ’wachttijden terug te dringen voor starters op de woningmarkt, urgente woningzoekenden en statushouders’. De bouw zal voor eind dit jaar beginnen. Op het terrein Crommelinbaan-Oude Kruisweg komen 32 huizen: zestien beneden- en zestien bovenwoningen met een oppervlakte van dertig tot veertig m2, bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens.

  Besluit

  Eerder deze maand opperde GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux een mogelijkheid om statushouders te huisvesten aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp. Dinsdag neemt het college van B en W een besluit over de bouw van de woningen in Cruquius. Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!
 • Overvallen door bouwplan Cruquius

  Cruquius10

  HOOFDDORP – Bewoners van Cruquius voelen zich overvallen door de komst van dertig tijdelijke woningen, vragen een raadslid opheldering en die weet van niks.

  Door Bart Boele – 7-7-2016, 17:48 (Update 7-7-2016, 18:38)
  Dat stoort HAP-raadslid Sophie van de Meeberg en zij vraagt opheldering aan woonwethouder Tom Horn (PvdA). ,,Want mensen benaderen mij en ik weet nergens van’’, moppert ze. Ze krijgt bijval van Arjo van Bezooijen (Christenunie-SGP), Maaike Ballieux (GroenLinks) en Michel van Dijk (Forza).
  Horn geeft aan dat de volgorde bepalend is. Het college van B en W wijst de plek aan waar kleine, goedkope huurwoningen komen waar zo’n behoefte aan is.

  Consternatie in Cruquius over 32 huizen voor statushouders

  Bewoners van de Oude Spaarneweg en Oude Kruisweg in Cruquius voelen zich totaal overvallen. Lees verder… ,,Wij kiezen ervoor om daar eerst met de omwonenden over te praten. Niet over de locatiekeuze, want die is aan B en W. Wel over de invulling van zo’n bouwplan. Vervolgens nemen B en W het besluit en dan wordt de gemeenteraad geïnformeerd’’, aldus Horn. ,,Als we dat omdraaien wordt er eerst een besluit genomen en krijgen de bewoners dat te horen. Dat lijkt ons niet de goede volgorde.’’
  Horn benadrukt dat B en W de locaties kiezen. ,,Het gebrek aan goedkope huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers is een maatschappelijk probleem dat we snel willen oplossen. Er wordt een gewone bezwarenprocedure doorlopen. Omwonenden praten mee over de invulling’’, aldus Horn. ,,Als we in gesprek gaan over alle mogelijke locaties voordat we een besluit nemen kan ik u verzekeren dat het niet makkelijk zal zijn om locaties vast te stellen’’, zegt de wethouder. Hij wijst er op dat hij opdracht van de gemeenteraad heeft gekregen om het gebrek aan goedkope sociale huurwoningen op te lossen. Afgelopen week werd een akkoord bereikt met woningcorporatie Ymere.