Bloemschikken

Posted by on October 3, 2017

Gezien het enthousiasme van de deelnemers en ook door het plezier waarmee we de avonden voorbereiden en geven, organiseren we het komende seizoen weer drie avonden. Op woensdag11 oktober (herfst), 20 december (kerst) en 28 maart 2018 (paas),om 20.00 uur.

Kosten bedragen € 15,00 per avond.

Je kunt deelnemen aan alle drie de avonden, maar ook kiezen om een of twee avonden mee te doen. Opgeven uiterlijk een week voor de vastegestelde datum: per e-mail: sannekempjansen@outlook.com onder vermelding van naam en het aantal avonden of telefonisch bij Sanne Kemp: 023 5285576

Er moeten materialen aangeschaft worden dus ook graag bij aanmelding het verschuldige bedrag van € 15,00 per avond betalen. Dit kan in een envelop in mijn brievenbus of overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 0004 594922 t.n.v. S. Jansen.

Tot dan Sanne en Janet.