Het Dorpshuis

Historische schets van buurtvereniging Cruquius tot aan de bouw en opening van Dorpshuis ‘t Oude Fort.

In het jaarverslag van 1946 wordt de oprichtingsvergadering van de buurtvereniging beschreven. Er is sprake van 200 verenigingsleden. Het bestuur telt 12 leden. Tot en met 1957 worden in de notulen en jaarverslagen de belangrijkste activiteiten van de vereniging beschreven.

1957 Het ledenaantal is gezakt tot 140 leden.

1958 Nieuwe statuten met Koninklijke goedkeuring worden bij de notaris in akte opgemaakt en herzien in 1988. De buurtvereniging wordt tevens ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

1959 De eerste financiele actie voor een Dorpshuis. Inzamelingsactie van oude kranten en een lepeltjesactie opbrengst: FL. 200,00.

1962 Het idee wordt geboren voor aankoop van een noodgebouw en dat dan te verbouwen tot een Dorpshuis.

1963 Samenwerking (vooral op bestuurlijk niveau) met  ijsclub Cruquius komt tot stand.

1967 IJsclub Cruquius is bijna ter ziele.

1968 Plannen om samen met het Theehuis Cruquius iets op te zetten. Ondanks veel vergaderingen, op niets uit.

1970 IJsclub Cruquius gaat op in de buurtvereniging. Het kasgeld wordt gestort in de buurtvereniging.

1972 Bouwplannen voor een Dorpshuis zijn inmiddels verheven tot een vast agendapunt.

1973 Na vele jaren van voorbereiding, plannen maken en weer verwerpen wordt het Dorpshuis ‘t oude Fort gebouwd. Op 13 April 1973 wordt Stichting Dorpshuis Cruquius opgericht en ingeschreven bij de kamer van Koophandel. De Stichting stelt zich ten doel de oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, levensbeschouwing, cultureel en recreatief gebied in de plaatselijk samenleving.

1974 Op 13 maart 1974 wordt het dorpshuis plechtig geopend door loco burgemeester de heer Houtsma van de Haarlemmermeer.

Vanaf 1974 De bestuurders in Cruquius zijn heel honkvast. Een deel van de oprichters heeft nog tot 1987 bestuursfuncties vervuld. Het overige bestuur heeft met een groot aantal vrijwilligers kunnen voortbouwen op een hechte basis die door het vorige bestuur is gelegd. Zowel met betrekking tot beheer als activiteiten. Zowel de stichting als de buurtvereniging kent hetzelfde dagelijkse bestuur. De orgnistatiestructuur is laagdrempelig. Iedereen kan binnen stappen en wordt direct geholpen.

Het gebouw. De aankoop van een oude directiekeet op Schiphol in 1973 is nog de eenvoudigste klus geweest. Geesdrift en doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat de financien steeds rond konden komen.

De exploitatie. De buurtvereniging heeft de exploitatie van het dorpshuis door de jaren altijd dekkend kunnen krijgen, zonder gemeentelijke subsidies of andere bijdragen van de overheid. Door multifunctionele gebruik van het gebouw, activiteiten, verhuur, zelfwerkzaamheden en door uiterst verstandig financieel beleid kon ieder verenigingsjaar in financieel opzicht goed worden afgesloten.

De verenigingsactiviteiten. Een klein dorp, een kleine vereniging en een daarbij passend klein gebouw…. in combinatie met een bruisend verenigingsleven onder leiding van vrijwilligers. De onderlinge verbondenheid is groot er bestaat nog echt saamhorigheid.

Waarom nieuwbouw. De levensduur van de directiekeet heeft het einddoel bereikt ondanks voldoende onderhoud. Het verwarmen kost een vermogen, simpelweg omdat de isolatie ontbreekt. Het voldoet niet aan de steeds strengere eisen tot milieu en veiligheid. Een nieuw dorpshuis kan niet op dezefde plek want de grond waar het op staat is bestemd voor woningbouw. De gemeente heeft verklaard dat op het parkachtige terrein naast het Fortterrein ruimte is voor een nieuw dorpshuis.

Het nieuwe dorpshuis. Zal onderdak bieden aan ongeveer 300 mensen die daar hun ontspanning zoeken wekelijks of incidenteel.             Progamma van eisen: Grote activiteitenzaal, bestuurskamer, kitchenette, berging, toiletgroep:invaliedetoilet, herentoilet en damestoilet, fust, keuken, bar, ingang/entree met muurkasten, ruimte voor meterkast.

Toekomstige exploitatie. Een nieuw gebouw is aantrekkelijker om te verhuren, met name de verhuur van de grote zaal voor sociaal/culturele activiteiten speelt daarom een belangrijke rol in exploitatiebegroting.

Tot slot. Het dorpshuis vervult een wezelijke functie in Cruquius. Het huidige gebouw staat op instorten, dat maakt nieuwbouw onafwendbaar. Nieuwbaar is slechts haalbaar met voldoende ondersteuning van de gemeente en het lokale bedrijfsleven. Cruquius hoopt op voldoende ondersteuning.

 

Stichting Dorpshuis Cruquius.