Ontsluiting Cruquius

Beste Cruquianen,

Wij rekenen op uw betrokkenheid,

voor je het weet ziet Cruquius er in de toekomst zo uit!

Lees en geef een reactie.

Begin juli is het bestuur door de gemeente Haarlemmermeer benaderd om mee te denken over de ontsluiting van Cruquius.

Er liggen plannen voor de bebouwing op het SEIN terrein van 600 tot 1000 woningen, bekend onder de naam Landgoed Wickevoort.

Ontsluiting van dit plan zou, volgens de gemeente, allemaal via de Spieringweg moeten/kunnen.

Informatie over deze plannen kunt u vinden op www.landgoedwickevoort.nl.

Maar daarnaast liggen er ook bouwplannen voor nog eens 4000-5000 woningen aan de andere kant van de N201, grenzend aan de woningen op de Oude Kruisweg, richting Zwaanshoek. De ontsluiting van deze nieuw te bouwen wijk en het vele verkeer dat nu al van Cruquius Plaza komt zou via het dorp Cruquius de N201 op moeten gaan.

Standpunt van de gemeente Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland is dat er geen extra aansluiting op de Drie Merenweg (N205) of de Kruisweg (N201) mag komen.

De gemeente heeft ons 2 varianten voorgelegd.

Omdat de besluitvorming met betrekking tot de ontsluiting Cruquius een breed draagvlak nodig heeft, zijn door het bestuur een aantal Cruquianen benaderd om mee te denken over de voorstellen van de gemeente over deze ontsluiting.

De verkeerscommissie bestaat voorlopig uit:

Het bestuur                                                  dorpshuiscruquius@kpnmail.nl

Henny van Son (Oude Kruisweg)

Ineke Jong (Oude Spaarneweg)

Nico van Bentem (Oude Kruisweg)

Carola van Santen (Bennebroekerdijk)

Pieter van Houten (Bennebroekerdijk)      plm.vanhouten@quicknet.nl

Reijer de Jager (Oude Kruisweg)                dejager@dejagers.nl

Henk Loerakker (Cruquiusdijk)                 h.w.loerakker@kpnmail.nl

Rob Joghems (La Vista)                              rob@joghems.nl

Hans Goossens (Oude Kruisweg)

De gemeente heeft met het bestuur en Pieter van Houten en afzonderlijk met én Henk Loerakker én Rob Joghems gesproken. Onze eerste reacties /opmerkingen / bezwaren zijn reeds kenbaar gemaakt aan de gemeente.

De eerste variant gaat uit van:

 • Een nieuwe aansluiting op de N201 vanaf Cruquius Plaza creëren aan de oostkant van het bedrijventerrein aan de Crommelinbaan. Hiervoor moeten een aantal huizen op de Oude Kruisweg worden onteigend / gesloopt en dit moet een volwaardig kruispunt worden op de N201 aan de zuidkant van de N201 tussen de Cruquiusbrug en de Spieringweg. Er komt hier geen aansluiting vanaf het
 • SEIN / Paswerkterrein aan de noordkant.
 • Kruispunt N201, Bennebroekerdijk – Cruquiusdijk afsluiten. Om de relatie tussen noord en zuid op de Ringdijk te behouden is in deze variant een volwaardige auto/fietstunnel onder de N201 voorgesteld.
 • Er wordt niet duidelijk aangegeven waar deze moet komen.
 • Afsluiten aansluiting Spieringweg N201 vanaf de zuidkant.
 • Een T-kruising N201 met de noordkant van de Spieringweg. De zuidkant van de Spieringweg wordt losgekoppeld van de N201 voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel de N201 oversteken.
 • Verkeer van het nieuw te bouwen Landgoed Wickevoort gaat over de noordkant van de Spieringweg de N201 op.

De tweede variant gaat uit van:

 • Een nieuwe aansluiting op de N201 vanaf de Cruquius Plaza creëren aan de oostkant van het bedrijventerrein aan de Crommelinbaan. Hiervoor moeten een aantal huizen op de Oude Kruisweg worden onteigend / gesloopt en dit moet een volwaardig kruispunt worden op de N201 aan de zuidkant van de N201 tussen de Cruquiusbrug en de Spieringweg. Er komt hier geen aansluiting vanaf het
 • SEIN / Paswerkterrein aan de noordkant.
 • Kruispunt N201 – Spieringweg wordt afgesloten en hiervoor in de plaats komt volwaardige auto/fietstunnel in de Spieringweg die onder de N201 doorgaat. Via de Oude Kruisweg en/of Spaarneweg wordt deze aangesloten op de nieuwe kruising aan de zuidkant met de N201.
 • De Cruquiusdijk met o.a. het museum blijft aangesloten op de N201.
 • De Bennebroekerdijk wordt losgekoppeld van de N201. Fietsers kunnen de N201 nog wel oversteken.

Beste Cruquianen,

De ontsluiting van Cruquius is een project dat alle bewoners en bedrijven van Cruquius aan gaat. Ondanks dat de verkeerscommissie al wel ideeën heeft over andere oplossingen willen wij eerst ook Uw ideeën vernemen! Zodat deze ook opgenomen kunnen worden in het totaal plaatje.

Wij vragen u dan ook om met ons mee te denken en de voor- en nadelen van de diverse voorstellen aan ons door te geven, zodat wij daarmee naar de gemeente kunnen gaan.

Graag zien wij jullie reacties tegemoet op dorpshuiscruquius@kpnmail.nl, via één van de leden van de commissie, of schrijf een brief naar het bestuur Dorpshuis Cruquius,

p/a Bennebroekerdijk 268, 2142 LH CRUQUIUS o.v.v. bereikbaarheid Cruquius.

De verkeerscommissie